.: Mr. AYDIN JAFAROV :.

Mən - ən yaltaq adam!


O günü bir deputat zəng eləyib Milli Məclisə çağırdı məni. Dedi, adını yazıb vermişəm qapıda duran polisə. Getdim. Özü də lap uça-uça. İçəri girəndə üstümü-başımı yoxlayıb əvvəlcədən peçatlanmış və qollanmış balaca bir kağız parçasını da türkün məsəli əlimə verib dedilər:
 
РKe̤!
 
Çıxdım yuxarı. Etiraf etmək lazımdır ki, çox qəşəng yerdir Milli Məclis. Mənə elə gəlir ki, bu yerdə həqiqəti demək lazımdır, ironiya-zad eləmirəm ha, yenə deməyin ələ salır bizi.

ÇətinliklÉ™ olsa da dÉ™yÉ™rli vÉ™ hörmÉ™tli deputatın otağını tapdım vÉ™ oturub xeyli söhbÉ™t elÉ™dik. Çay da içdik. GÉ™lÉ™cÉ™yim barÉ™dÉ™ çoxlu mÉ™slÉ™hÉ™tlÉ™r verdi mÉ™nÉ™. Özü dÉ™ deputat da var deputat, lap yekÉ™sindÉ™n idi bu. 
 
– SÉ™n maraqlı oÄŸlansan, yaxşı da yazırsan, oxuyuram hÉ™miÅŸÉ™. Çox istedadlısan.
– Yazılarımı bÉ™yÉ™ndiyinizÉ™ sevindim, müəllim!
– EvlisÉ™n?
– KirayÉ™dÉ™ qalırıq, evimiz yoxdu.
– Ev problemi hamıda var onsuz da. Amma deyirÉ™m ailÉ™ qurmusan, yoxsa subaysan?
– HÉ™, indi baÅŸa düşdüm, bağışlayın. Subayam.
– Subaylıq sultanlıqdı, hÉ™lÉ™ gÉ™z-dolan, cavan oÄŸlansan, sÉ™nin nÉ™ yaşındı. TÉ™zÉ™ nÉ™ yazırsan?
– Yaxında romanım çıxacaq.
– Lap gözÉ™l, mütlÉ™q hÉ™diyyÉ™ elÉ™, yaxşı bir qonaqlıq mÉ™ndÉ™, elÉ™ indidÉ™n boyun oluram. 
 
Deputat ayrı mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rdÉ™n dÉ™ danışdı. Özü dÉ™ uzun-uzadı. O, danışdıqca başımı yellÉ™yirdim, üzümdÉ™ razılaÅŸmaq janrında tÉ™bÉ™ssüm vardı, yÉ™ni "hÉ™r ÅŸeyi düz deyirsiniz, hÉ™r ÅŸey – ölkÉ™, cÉ™miyyÉ™t, hÉ™yat qaydasındadı, hÉ™r ÅŸey gözÉ™ldi, doÄŸrudan da danmaq olmaz”.
 
Düzü, hiss elədim ki, deputatın qabağında çox əzilib-büzülürəm. Bir az pisimə gəldi. Utandım özümdən. Mən belə oğlan deyiləm axı. Düzdü, hərdən ağılsız hərəkətlərim, məntiqsiz çıxışlarım olur, dəlilik eləyirəm. Amma ümumilikdə yaxşı oğlanam, vallah. Daxili qürurum var. Orası da düzdü ki, yaxşı oğlan özünə yaxşı deməz. Əşi, nəysə! Tez özümü düzəltdim, guya, çox məğruram. Başımı qəfil yuxarı necə qaldırdımsa deputat müəllim səksəndi.
 
Üç-beÅŸ dÉ™qiqÉ™ keçəndÉ™n sonra gördüm ki, yenÉ™ É™yilirÉ™m özümdÉ™n asılı olmayaraq. Axırda fikirləşdim ki, gedib müxalifÉ™tin axmaq-axmaq adamlarının yanında acqarına düz durmaqdansa elÉ™ bu deputatın qabağında É™yilmÉ™k yaxşıdı, canımçün. BÉ™lkÉ™ mÉ™nÉ™ bir gün aÄŸlaya. HÉ™yat belÉ™di, neylÉ™yim?! SÉ™n demÉ™, anam düz deyirmiÅŸ: "Bala, ağıllı ol. Gedib aÄŸzına gÉ™lÉ™ni danışma orda-burda. ZÉ™manÉ™ pisdi, adamı hÉ™r yerdÉ™ güdürlÉ™r. AÄŸzından söz alıb elÉ™ yerÉ™ çatdırarlar ki, vallah, É™lli-ayaqlı gedÉ™rsÉ™n, heç dÉ™dÉ™n dÉ™ gÉ™lmÉ™z dalınca. Budu sÉ™nÉ™ deyirÉ™m, dilini qoy dinmÉ™zinÉ™, özü dÉ™ sakitcÉ™”.
 
NÉ™ danım, xeyli É™yildim dÉ™ deputat müəllimÉ™. Özü dÉ™ doyunca É™yildim. BelÉ™ ürÉ™yim istÉ™yÉ™n qÉ™dÉ™r. Bir az anamın xÉ™trinÉ™ É™yildim, bir az bacımın, bir az yeznÉ™mizin, bir az bacım qızları, bekara da qardaşım üçün. O qÉ™dÉ™r É™yildim ki, özümÉ™ yer qalmadı. Daha yer dÉ™ yoxuydu É™yilmÉ™yÉ™. Özü dÉ™ udquna-udquna É™yilmÉ™yin ayrı lÉ™zzÉ™ti var, elÉ™ bil özündÉ™n nÉ™yinsÉ™ qisasını alırsan, acığını çıxırsan. ƏyildikcÉ™ qonÅŸu dükanına borcum yadıma düşürdü. Fikirləşdim ki, allah haqqı, nÉ™ qÉ™dÉ™r pis ola, bu deputat dükançı SÉ™riyyÉ™ xaladan qat-qat yaxşı adamdı. Özü dÉ™ min dÉ™fÉ™. O günü arvada nÉ™ qÉ™dÉ™r yalvardım, bir manatlıq konturu nisyÉ™ vermÉ™di. Dedi, olmaz! Borcunu qaytar, sonra. Borc da nÉ™ borc, cÉ™mi beÅŸcÉ™ manat. Bu beÅŸ manatdan ötrü evÉ™ hÉ™miÅŸÉ™ uzaq yolla gÉ™lirÉ™m, nÉ™di-nÉ™di o dükanın qabağından keçmÉ™yim. 
 
HÉ™rdÉ™n dÉ™ içimdÉ™ É™claf bir hiss É™mÉ™lÉ™ gÉ™lirdi. Ə, boyunu yerÉ™ soxum, düz dur, başını dik tut, yekÉ™ kiÅŸisÉ™n, ÅŸÉ™xsiyyÉ™tin olsun. Yaltaq olma! Ä°stÉ™dim içimdÉ™ki o hissÉ™ deyÉ™m ki, kiÅŸiliyin bura nÉ™ dÉ™xli var ki? Biz azad vÉ™ müstÉ™qil cÉ™miyyÉ™tdÉ™ yaÅŸayırıq. Guya, mÉ™n neynirÉ™m ki? BaÅŸqaları É™lli iki min hoqqadan çıxır. Sonra başımı o üz-bu üzÉ™ tÉ™rpÉ™tdim vÉ™ düşündüm ki, onsuz da nÉ™ qÉ™dÉ™r É™yilÉ™n adamlar var, mÉ™n kimÉ™m É™yilmÉ™yim? Adamı elÉ™ É™yÉ™rlÉ™r ki... ElÉ™ bÉ™ri baÅŸdan özxoÅŸuna É™yilmÉ™k yaxşıdı. 
 
NÉ™dÉ™nsÉ™ dinmÉ™dim. DoÄŸrusu, dinÉ™ bilmÉ™dim. Dilim qıfıllanmışdı elÉ™ bil. Deputat da ordan-burdan danışmağında. Ayağı da ayağının üstündÉ™. Deyir, guya, 90-cı illÉ™rin É™vvÉ™llÉ™rindÉ™ filan-filan iÅŸlÉ™ri görübmüş, millÉ™t, xalq, dövlÉ™t vÉ™ dövlÉ™tçilik yolunda filan-filan çətinliklÉ™rÉ™ sinÉ™ gÉ™rib, pis çıxmasın, axırda da olub deputat. 
 
ŞübhÉ™siz ki, o heç bir tÉ™zÉ™ söz deyÉ™ bilmÉ™zdi mÉ™nÉ™. Anamcanı, hÉ™rdÉ™n ona etiraz da elÉ™mÉ™k istÉ™dim. Ancaq nÉ™ qÉ™dÉ™r çalışdım, içimdÉ™n diri bir söz çıxmırdı ki, çıxmırdı. İçimdÉ™ki sözlÉ™rin hamısı ölmüşdü sanki. NÉ™ dedisÉ™ elÉ™cÉ™ razılaÅŸdım. Heç fikrimdÉ™ dÉ™ etiraz elÉ™yÉ™ bilmÉ™zdim. Tutalım, deputat desÉ™ydi, sÉ™n xiyarsan, uzaq başı cavab verÉ™cÉ™kdim ki, müəllim, düzdü, bir az xiyara oxÅŸarlığım var, amma vallah, xiyar deyilÉ™m. VÉ™ssalam. Etirazım bu olacaqdı tÉ™kcÉ™. 
 
Düzü, heç kÉ™sin günahı yoxdu, atacanı. NeylÉ™sinlÉ™r?! HÉ™yat çox amansızdı. Çox. BÉ™zÉ™n görürsÉ™n ki, adamı dindirÉ™n olmur, yÉ™ni dÉ™yib-dolaÅŸan da olmur, amma adam öz-özünÉ™ sınır. Sındırmağın É™n müasir üsuludu bu. 
 
Başqalarını təhqir edə bilmərəm, öz işidi, amma özüm haqqımda bircə bunu deyə bilərəm ki, soxum mənim boyumu yerə, yaltağın yekəsi elə mənəmmiş! O deputat danışdıqca mənim dıydıx-dıydıx gülümsəməyim yadımdan çıxmır.
 
Hərdən də çevirilib Milli Məclisin binasından Bakıya baxırdım. Ay allah, Bakıya bax! Ay Allah, Bakıya bir bax! Az qala, başıma hava gələ. Bakı necə gözəlmiş. Buradan insan görünmür, ancaq binalar görünür. O çölü şüşəli qoşa bina var ha, özüm ölüm, burdan bir ləzzətli görünür, belə çox möhtəşəm.
 
SaÄŸ olsun, çox böyük hörmÉ™tlÉ™ qarşıladı mÉ™ni É™ziz vÉ™ dÉ™yÉ™rli deputatım. O üzümdÉ™n, bu üzümdÉ™n maç da aldı. Təəssüf ki, yanımızda ÅŸÉ™kilçəkÉ™n yoxuydu. KaÅŸ olaydı. KaÅŸ. MÉ™sÉ™lÉ™n, mÉ™ni sevmÉ™yÉ™n qızlara sübut edÉ™ydim ki, necÉ™ hörmÉ™tli vÉ™ dÉ™yÉ™rli bir oÄŸlanam, gÉ™lÉ™cÉ™yim necÉ™ parlaqdı. Özü dÉ™ gör necÉ™, yÉ™ni dünyanın iÅŸini bilmÉ™k olmaz, bÉ™lkÉ™ mÉ™n dÉ™ gÉ™lÉ™cÉ™kdÉ™ deputat oldum. Əsas odu ki, indidÉ™n ayağım açılıb buralara. Sonrası deputat kÉ™rimdi. 
 
Ay Allah, sevgi deyÉ™n kimi qÉ™fil yadıma düşdü ki, telefonu söndürüb polisin yanına qoymuÅŸam. Yazıq qız bayaqdan zÉ™ng vurur. Görüm heç yazıq günü olmasın onun. Daha boÄŸaza yığıb mÉ™ni. Ä°ki ayağını bir baÅŸmaÄŸa dirÉ™yib ki, sÉ™nin hÉ™yatında ayrı qadın var. Daha yorulmuÅŸam. NÉ™ adam balası kimi sevÉ™ bilirÉ™m, nÉ™ dÉ™ ayrıla. Bu sevgi nÉ™ olan iÅŸdi? Babam demiÅŸkÉ™n, gÉ™rÉ™k elÉ™ bizim başımızda görükÉ™. DÉ™dÉ™m dÉ™ mÉ™nim kimidi, vallah. Bütün çarÉ™siz sevgilÉ™r elÉ™ bizim başımıza gÉ™lir. 
 
ƏslindÉ™, sevgi gözÉ™l hissdir, ancaq ailÉ™yÉ™ çevrilmÉ™yÉ™. ElÉ™ sevgi kimi qala. Tutalım, o vaxt MÉ™cnun Leylini alsaydı var ha, o allah haqqı, uÅŸaqları doÄŸulacaqdı vÉ™ bir az keçəndÉ™n sonra Leyli MÉ™cnuna deyÉ™cÉ™kdi ki, sÉ™n nÉ™ kiÅŸisÉ™n, bütün günü oturmusan evdÉ™, gedib pul qazanmırsan. Bu mÉ™nada deputat müəllim hamımızdan yaxşı kiÅŸidi. Özü dÉ™ lap yaxşı. Onun pullarını tÉ™sÉ™vvürümÉ™ gÉ™tirÉ™ndÉ™ kiÅŸilikdÉ™n imtina etmÉ™k istÉ™yirÉ™m. Bu nÉ™ kiÅŸilikdi axı? MÉ™n bu ölkÉ™dÉ™ kiÅŸi olmaqdan bezmiÅŸÉ™m, daha doÄŸrusu, kiÅŸi olmamaqdan. 
 
Deputatın son sözü bu oldu ki, biz gÉ™ldi-gedÉ™rik, gÉ™lÉ™cÉ™k gÉ™nclÉ™rin É™lindÉ™di. Özü dÉ™ sÉ™nin kimi dÉ™yÉ™rli gÉ™nclÉ™rin. Ä°lahi, mÉ™nÉ™ "dÉ™yÉ™rli gÉ™nc” dedi. Özü dÉ™ bu boyda deputat. Parlaq gÉ™lÉ™cÉ™k! GözÉ™l hÉ™yat! Ay Allah, sevincimdÉ™n oynamağım gÉ™lir. BÉ™lkÉ™ iÅŸarÉ™ elÉ™yir, demÉ™k istÉ™yir, sÉ™n dÉ™ deputat ola bilÉ™rsÉ™n gÉ™lÉ™cÉ™kdÉ™. O, danışdıqca çox hÉ™vÉ™slÉ™nirdim, atacanı. HÉ™tta istÉ™dim deyÉ™m qurban olum, dur yerindÉ™ beÅŸ dÉ™qiqÉ™lik oturum. Görüm, o kresloda da hÉ™yat kÉ™dÉ™rlidi?Amma deyÉ™ bilmÉ™dim, nÉ™dÉ™nsÉ™. DeyÉ™ bilmÉ™dim. Tüpürüm mÉ™nim üzümÉ™.
 
LiftlÉ™ aÅŸağı düşəndÉ™ xeyli deputatlarla da qarşılaÅŸdım, saÄŸ olsunlar, mÉ™ni É™mÉ™lli-baÅŸlı tanıyırlarmış.Özü dÉ™ gÉ™nc yazıçı kimi. MÉ™nÉ™ bax e, bacımın qızlarının canı üçün lap özüm özümÉ™ lÉ™zzÉ™t elÉ™dim. Biri dedi, "gÉ™ncÉ™ eÅŸq olsun”, o biri dedi, "atana salam de”, biri dedi, "Bruss LiyÉ™ oxÅŸayırsan”, biri dedi, "yazılarını oxuyuram, çox xoÅŸuma gÉ™lir”, biri dedi, "nÉ™ problemin olsa, gÉ™l yanıma”... Amma deputatın biri yanımdan düz keçdi. ÃœrÉ™yim yaman pis oldu. BÉ™s bu niyÉ™ tanımadı mÉ™ni? Özü dÉ™ mÉ™n boyda gÉ™nc yazıçını. Artıq hiss elÉ™dim ki, yavaÅŸ-yavaÅŸ qudururam. Tez özümü yığışdırdım, dedim əşi olan iÅŸdi, bÉ™lkÉ™ problemi-zadı var deyÉ™, görmÉ™di, nolar ki...
 
O üzə-bu üzə baxa-baxa gəlib çıxdım birinci mərtəbəyə. Ayrı deputatların da gözünə görünmək istəyirdim. Yəni ürəyimdən belə keçirdi. Başına ağac dəymiş qoyun kimi səyəlləhlənə-səyəlləhlənə düz polisin yanına qədər gəldim bu əxlaqla. Vallah, zəngimi gözləyən o qızın yerinə olsam, belə yaltaq bir gədəni sevmərəm. Belə də kişi olar? Gözəl də qızdı, gedib özünə düz-əməlli bir oğlan tapmır. Ara vermədən zəng eləyir. Hardasan, aşkım? Harda olacam, cəhənnəmin kor dibində. Görəsən, bu qıza deyən yoxdumu az, səviyyən olsun, sevdiyin oğlana bir bax!
 
Düz birinci mərtəbədə, qapının ağzında yadıma Milli Məclisin sədri düşdü. Gözüm axtarırdı onu. Sədr ürəyimdən elə keçirdi, elə keçirdi... Niyə? Görüm o da məni tanıyırmı? Ancaq təəssüf ki, sədri görə bilmədim. Yaman təsirləndim. Eh, olmadı ki... Gəlmişkən, onu da görəydim kaş.
 
Polis dedi sənə verdiyim kağız hanı? Dedim qaldı deputat müəllimin otağında.
 
– Kağız olmasa, çıxmaÄŸa icazÉ™ yoxdu – polis dedi.
 
Uy da! Yuxarı qalxdım təzədən.Amma öz aramızdı, ikinci dəfə geri qayıtmaq xoşuma gəldi. Lap ləzzət elədi. Belə yerdə gəzib-dolanmağın nəyi pisdir ki? Parlaq gələcək! Gözəl həyat! Qoy tanımayanlar da tanısın. Amma sevgilimin zənglərini düşündükcə tələsirdim, lap canıma üşütmə düşürdü, ay allah, indi zəng zəngin dalınca, telefon da sönülü.
Qapını döyüb içəri keçəndə gördüm deputat müəllim telefonla danışır. Çox müti bir görkəmdə və yavaşca səslə dedim:
 
– Müəllim, kağız qalıb.
 
Deputat əlinin işarəsiylə göstərdi ki, gəl götür. Hətta bu məqamda başımı yelləyib təşəkkür eləməyi də unutmadım. Amma onu da dəqiq bilirdim ki, bu təşəkkür hissi deyil, mənim acizliyim və həyəcanımdı. Kül məni sevən qızın başına!
Kağızı götürüb təzədən düşdüm aşağı. Yenə çoxlu deputatlar, yenə həyəcan, yenə təəssüf... Məni tanıyıb salam verəni də oldu, tanımayanı da. Polisə verdim kağızı. Özü də udquna-udquna.
 
– GÉ™rÉ™k deputat kağızın arxasına qol çəkÉ™ – polis dillÉ™ndi.
 
Vay dədə!!! Bütün həyatım belədi, gərək əzab çəkəm, gərək iynəynən gor eşəm, gərək burnumnan pox eşəm! Ay allah, mən nə qələt elədim gəldim bura. Əşi, eybi yox, hər şey qurban olsun parlaq gələcəyə, gözəl həyata. Əsas odu ki, yaxşı gələcəyim olsun. Elə bu iştahla dərindən nəfəs alıb yenidən qalxdım yuxarı. Amma atacanı, qapını döyməyə çox utanırdım. Adama üz verəndə belə eləməzlər axı. Dəhlizin o başında açıq bir pəncərə vardı, bir istədim özümü təpəsi üstə atam yerə. Düşəm düz AzTv-nin başına. Duxum çatmadı. Məndə o hünər hardadı? Dişimi dişimə sıxıb deputatın qapısını döydüm:
 
– Müəllim, siz bura qol da çəkmÉ™lisiniz.
 
Üzümə çox sərt baxdı, sanki bütün gələcəyim puç oldu. Telefonla danışa-danışa kağızın arxasına bezdim, tez burdan rədd ol, gözüm səni görməsin janrında bir qol çəkdi. Aparıb verdim polisə. Tezliklə canımı qurtarmaq istəyirdim burdan. Mənim Milli Məclisdə nə işim var axı? Ay köpəyoğlu, get otur dədənin xarabasında da! Amma nə günahım, zəng eləyib özü çağırıb, yalvarmamışdım ki...

Telefonumu özümə qaytardı polis. Həmin an qəfil hiss elədim ki, Milli Məclisin sədri arxamdan güllə kimi keçib getdi. Təəssüf görə bilmədim onu. Eybi yox! Qalsın gələn dəfəyə. Amma hər şey bir yana, Milli Məclisdən o qoşa şüşəli bina var ha, bir ləzzətli görünür, bir ləzzətli görünür, özüm ölüm, belə çox möhtəşəm.
Çıxanda telefona baxdım. SevgilimdÉ™n çoxlu zÉ™ng vÉ™ bir dÉ™ mesaj gÉ™lmiÅŸdi: "Telefonu niyÉ™ söndürmüsÉ™n, yenÉ™ hansı fahiÅŸÉ™nin yanındasan?” 
Mənbə: KÉ™ramÉ™t Böyükçöl 12:50 / 17.10.2016

Oxşar xəbərlər

- Çağdaş həyat “ən"ləri
- Истинная причина сытой жизни европейцев
- Nifrət saxtakarlığı
- 20 цитат Льва Толстого, которые откроют его вам с новой стороны
- Öz toyunda fotoqrafa gizlincə nömrə verən gəlinlər…
- Я выбираю свой путь...
- Что самое-самое в жизни?
- Львиное сердце
- Ключ к легкой жизни
- Dostum Sənandan: Kütlə olmayaq!
- Ä°NSANCA BAKMAK
- Самые дорогие в мире бриллианты...
- Интересные факты о бриллиантах
- Самый крупный алмаз всех времен и народов
- Самые крупные алмазы (бриллианты) в мире
- 5 фактов о бриллиантах
- Почему люди кричат, когда ссорятся?
- Beyaz melek
- Arxası qibləyə (film, 2009)
- Benim için yanan bir tek o var...
- Dostum Varisdən - "Yol qeydlərim"
- Бросивший однажды - будет брошен
- Какие мы бедные...
- Kimseyi DeÄŸiÅŸtiremezsin...
- Bir Çin filosofundan insanlığın riyazi formulu
- Rabindranath Tagoreden güzel tesbit...
- Babam Haklıymış...
- Скипетр
- Скрипач в метро — социальный эксперимент
- Истина в каждом из нас
- ИЗРЕЧЕНИЯ   МУДРЕЦОВ
    Cap et  Çap et